Voor wie
Kinderen en jongeren van 4-20 jaar en hun ouders kunnen bij mij terecht voor onderzoek, behandeling, begeleiding en advies.
Ook scholen en andere organisaties kunnen zich met vragen rondom onderzoek, begeleiding en trainingen tot mij wenden.

U kunt bij mij terecht voor vragen en problemen rondom:
- Gedrag
- Aandacht en concentratie
- Leerontwikkeling en intelligentie
- Schoolse vaardigheden
(planning, taakaanpak, motivatie etc.)
- Sociaal emotionele ontwikkeling (bijvoorbeeld weerbaarheid, zelfvertrouwen, sociale interactie, sociale vaardigheden, angst, faalangst, boosheid, depressieve gevoelens)
- Psycho-educatie (voor kinderen met een stoornis zoals bijvoorbeeld ASS of AD(H)D)
- Opvoeding

Naast individuele behandelsessies kan ik ook groepstrainingen verzorgen:
-(faal)Angst
-Weerbaarheid
-Sociale vaardigheden
-Mindfulness
Groepstrainingen zijn er voor kinderen en jongeren en gaan alleen van start als er voldoende aanmeldingen zijn. Als u belangstelling heeft kunt u dit aangeven per mail of via het contactformulier.
Uiteraard kunnen deze trainingen ook individueel worden geboden.

Er is geen mogelijkheid om crisisinterventie te bieden. Indien u verwacht dat dit nodig is, dan is het beter uw kind aan te melden bij een instantie die wel op deze vraag in kan gaan.
• Geen wachttijden

• Kleinschalige praktijk

• Laagdrempelig

• Persoonlijke aandacht

• Begeleiding op maat
KvK : 64219682  

AGB code praktijk: 94063733
AGB code zorgverlener: 94103874
H.W. Mesdagstraat 7
1789 AB  Huisduinen
06 53614361
Jantien van der Veen
jantienvanderveen@gmail.com
Jantien van der Veen
06 53614361
Jantien van der Veen
Praktijk voor Orthopedagogiek
Praktijk voor Orthopedagogiek
Praktijk voor Orthopedagogiek
Privacy verklaring
Menu