Werkwijze
Aanmelden kan per email of telefonisch.

Bij de kennismaking wordt een inschatting gemaakt of de Praktijk voor Orthopedagogiek iets voor u kan betekenen. Hierna volgt een intakegesprek waarin we uw vragen en problemen met betrekking tot het kind of de jongere bespreken. Mogelijk vraag ik u en/of uw kind nog om vragenlijsten in te vullen.

Na het intakegesprek bespreek ik met u de mogelijkheden voor onderzoek en/of behandeling en de kosten hiervan.
Als u akkoord gaat, kan de behandeling starten.

Het kan zijn dat aanvullend psychodiagnostisch onderzoek nodig is om een beter beeld te krijgen van de sterke en zwakke kanten van uw kind en de oorzaken van de klachten. Ook kan een gesprek of observatie op school nodig zijn. Dit gebeurt uiteraard alleen als u daar als ouders toestemming voor geeft.

Ik werk individueel met het kind of de jongere, vaak in combinatie met een of meerdere gesprekken met ouders. De behandelmethode is afgestemd op de problematiek en de leeftijd van het kind of de jongere.

Het kan voorkomen dat u wordt doorverwezen naar een instantie die meer gespecialiseerd is in de problematiek van uw kind.

Ik sta geregistreerd als Orthopedagoog Generalist bij de Nederlandse Vereniging voor Orthopedagogen (NVO lidnr 15017). De praktijk maakt gebruik van Algemene Voorwaarden zoals opgesteld door de NVO.

Wanneer u onverhoopt klachten heeft over de behandeling of het onderzoek dan hoor ik dat graag van u zodat we deze klachten kunnen bespreken. Komen we er niet uit dan kunt u eventueel een klacht indienen bij de NVO, zie voor het reglement www.nvo.nl

• Geen wachttijden

• Kleinschalige praktijk

• Laagdrempelig

• Persoonlijke aandacht

• Begeleiding op maat
KvK : 64219682  

AGB code praktijk: 94063733
AGB code zorgverlener: 94103874
H.W. Mesdagstraat 7
1789 AB  Huisduinen
06 53614361
Jantien van der Veen
jantienvanderveen@gmail.com
Jantien van der Veen
06 53614361
Jantien van der Veen
Praktijk voor Orthopedagogiek
Praktijk voor Orthopedagogiek
Praktijk voor Orthopedagogiek
Privacy verklaring
Menu